אפשר להפסיק מנוי בהודעה של חודש מראש

לא ניתן להפסיק או לבטל מנוי רטרואקטיבי אלה בהודעה מראש בלבד

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981