פעם בשבוע

260/חודש
  • שנתי 260 כל חודש
  • חצי שנתי 300 כל חודש
  • שלושה חודשים 320 כל חודש

פעמיים בשבוע

310/חודש
  • שנתי 310 כל חודש
  • חצי שנתי 360 כל חודש
  • שלושה חודשים 390 כל חודש